subjektFilozofie
(z lat. subiectum) filosofická kategorie. Původně (např. u Aristotela) byl pojmem subjekt označován nositel vlastností a byl totožný se substancí. V novověku (od R. Descarta) je subjekt chápán psychologicky a noeticky jako nositel a zdroj aktivity zaměřené na objekt. Objektem se pak stává vše, co existuje nezávisle na subjektu, ale zároveň vchází do okruhu subjektivní činnosti – dualita subjekt-objekt.

Datum vytvoření: 16. 2. 2001
Datum aktualizace: 16. 2. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: objekt, René Descartes.

Reklama: