subarktický[Subarktycký], organismus, společenstvo nebo vegetační pás položený mezi arktickou a boreální zónou. Například druhy rostlin rostoucí v lesotundře kolem polární hranice lesa a zasahující svým rozšířením i do boreální oblasti, kde se vyskytují zpravidla v alpínském stupni hor.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: