subalpínskýOrganismus, společenstvo nebo vegetační stupeň vyskytující se v horách mezi souvislým lesem a převážně travnatou alpínskou tundrou. Většinou je takto označen pás křovité vegetace, v němž dominuje kosodřevina. V Alpách se rozlišuje subalpínský les, tj. pruh modřínového a limbového lesa pod alpínskou hranicí lesa. Většina vysokostébelných niv se považuje za subalpínská společenstva. V České republice se subalpínský stupeň vyskytuje od 1300 (1400) do 1700 (1800) m n.m. Původně byl porostlý kosodřevinou, která byla na mnoha místech vypálena; dnes většinou horské louky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2002
Autor: -red-

Reklama: