sub specie aeternitatis[-ijé éternytátys, latina], pod zorným úhlem věčnosti (Spinoza); hledisko posuzování překračující rámec daného časového a místního omezení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2000
Autor: -red-