stylSociologie
Sociologie, sloh, určitý typický způsob uspořádání a forem činností, vztahů, norem a hodnot; je určován především způsobem výrobními a materiálními podmínkami života společnosti a jejích jednotlivých společenských tříd. Viz také způsob života; životní styl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: