stylPůvodně označení nástroje užívaného k psaní na voskové destičce, v přeneseném smyslu (již v římském období) osobitý způsob výrazu v rétorice a básnictví, později v jiných druzích umění (hudba, malířství, architektura). Od 19. století se pojem styl rozšiřuje i na analogické jevy ve všech oblastech společenské praxe (životní styl, sportovní styl). Obecně se rozumí styl specifický a jednotný způsob výběru a kombinace dílčích prvků a postupů při výstavbě díla. Jednota stylu je podmíněna ideovým obsahem díla. Analýzou základních rysů stylu jako jevu společného nejrůznějším oblastem lidské činnosti se zabývá všeobecná stylistika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: