stupňovinageomorfologie, tektonicky nebo litologicky podmíněný reliéf se souborem strukturních plošin nebo kuest v různých výškových úrovních. Typický například v pohoří Švábský a Francký Jura.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: