stupňováníJazykověda, gradace, komparace – vyjadřování mluvnické kategorie stupně přídavných jmen (jakostních) a příslovcí. Rozlišován je první, druhý a třetí stupeň (pozitiv, komparativ, superlativ): úzký, užší, nejužší. Vedle tvaroslovného stupňování je i stupňování opisné pomocí více, nejvíce; méně, nejméně a supletivní, od různého slovního základu (zlehůřenejhůře). Viz také elativ.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: flexe, tvarosloví.

Reklama: