stupidita[-dy-, latinsky], hloupost, omezenost. Jako stupidní člověk se hanlivě označuje jedinec se sníženými rozumovými schopnostmi. V odborné literatuře se výraz stupidita užívá zřídka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2002
Autor: -red-

Reklama: