stupeň volnostiMechanika
Mechanika, dovolená změna polohy mechanického systému nebo jeho částí, která není v rozporu s uvažovanými vazbami. Mechanický systém je charakterizován počtem nezávislých stupňů volnosti, tj. počtem nezávislých obecných souřadnic, kterými lze jednoznačně udat polohu systému a jeho částí. Volný hmotný bod má tři nezávislé stupně volnosti, dokonalé tuhé těsto má 6 nezávislých stupňů volnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: absolutně tuhé těleso.

Reklama: