stupeň souvislosti grafua) uzlový stupeň souvislosti grafu je minimální počet uzlů, jejichž odstraněním vznikne graf nesouvislý nebo složený z jediného uzlu; b) hranový stupeň souvislosti grafu je minimální počet hran, jejichž odstraněním vznikne graf nesouvislý nebo složený z jediné hrany.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: