stupeň potvrzeníKvantitativní (metrický) pojem tvrzení – pravděpodobnostní míra, s jakou empirická evidence potvrzuje určitou hypotézu. Je-li rozsah evidence obsažen v rozsahu hypotézy, je stupeň potvrzení nejvyšší – roven 1; jestliže se evidence a hypotéza vylučují, je stupeň potvrzení nejmenší – roven 0.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 4. 2007
Autor: -red-