stupeň explanaceRůzné úrovně explanace, první stupeň je reprezentován podřazením vysvětlovaných jevů pod obecný zákon, který bezprostředně uvádí do vzájemné souvislosti pozorovatelné skutečnosti. Vyšší stupeň vyžaduje aplikaci teoretických pojmů různé abstraktnosti, tedy začlenění explanace do širšího teoretického kontextu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 11. 2006
Autor: -red-