stůlZemědělství
Zemědělství, odnímatelná součást strojů na sklizeň píce (sklízecích řezáček, žacích mačkačů) nebo semen (sklízecích mlátiček) určená k sečení a dopravě materiálu do dalších navazujících mechanismů. Podle provedení se rozlišují stoly žací na nízké nebo vysoké porosty (plošné, řádkové), stoly odlamovací na sklizeň kukuřice a stoly sběrací pro sběr materiálu z řádků. Stoly bývají u stavebnicově řešených strojů vzájemně zaměnitelné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 8. 2000
Autor: -red-