studnaStavebnictví

Zařízení k jímání podzemní vody, a) děrovaná trubka beraněná do půdy pod hladinu podzemní vody ke shromažďování a odběru vody do 1 l.s-1, popřípadě snižování hladiny podzemní vody, b) vrtaná studna s výpažnicí, do níž se spustí děrovaná zárubnice, obsype štěrčíkem a výpažnice vytáhne c) šachtová studna, při malé hloubce a malém přítoku vody kopaná, při větší hloubce a ve zvodnělém písku nebo štěrku spouštěná, stejně jako studna pro zakládání.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: artéská studna.Reklama: