strukturní faktorVeličina charakterizující schopnost elementární buňky krystalu koherentně rozptýlit do daného směru některý druh záření (rentgenové záření, záření gama, svazek neutronů nebo elektronů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: