struktura půdySkladba půdy – vzájemné seskupení a uspořádání pevných půdních složek makroskopických rozměrů. Strukturní půdy mají půdní částice spojeny v agregáty různého tvaru a velikostí, nestrukturní půdy nemají půdní částice spojeny v agregáty. Strukturu půdy ovlivňují hlavně fyzikální vlastnosti půdy a je základní podmínkou její úrodnosti. Většina agrotechnických opatření směřuje k vytváření a uchování optimální struktury půdy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: