struktura populaceEkologie
Ekologie rozdělení jedinců v populaci nebo v populačním vzorku do skupin, tříd nebo jiných statistických jednotek, nejčastěji podle pohlaví, věku nebo jiných charakteristik. U rozvíjející se populace má grafické znázornění věkové struktury populace tvar pyramidy: největší počet je mládat, střední množství rodičů a nejméně starců; u stálé populace je tvar zvonovitý, u vymírající populace je tvar urnovitý: málo mladých, nejvíce starých jedinců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-