struktura kovů a slitinKrystalová stavba kovu nebo slitiny, projevující se na lomové ploše nebo na vhodně uprave ném rovinném řezu. Struktura kovů a slitin zjistitelná prostým okem nebo při malém zvětšení (asi do desetinásobku) se označuje jako makrostruktura, při potřebě větších zvětšení (obvykle nad padesátinásobek) jde o mikrostrukturu. Některé důležité vlastnosti určuje i charakteristika vnitřní stavby kovů nebo slitin (krystalová nebo jemná struktura kovů a slitin).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: