strukturaGeologie
Geologie, sloh – soubor charakteristických znaků horniny, který závisí na rozměrech, tvaru a vzájemných vztazích horninotvorných součástí (minerálů, skla). Též hmotná realizace vnitřního uspořádání v podobě konkrétní konstrukce, strukturního tvaru (vrásy, diapiru, zlomového pásma, batolitu, riftu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: