struktura fyzikálního systémuFyzika
Prostorová skladba součástí fyzikálního systému, například pravidelné uspořádání atomů v krystalu, prostorová struktura molekuly apod. Různá struktura téže látky znamená odlišné fyzikální vlastnosti, například uhlík jako diamant nebo jako graift. Struktura fyzikálního systému je určena charakterem interakcí v systému a závisí na teplotě a tlaku. Mění se skokem při fázových přechodech.

Datum vytvoření: 14. 7. 2006
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: