struktura fyzikálního systémuFyzika
Složení fyzikálního systému jako celku z částí, menších strukturních jednotek. Znalost struktury fyzikálního systému je důležitá pro pochopení vlastností a chování systému na základě znalosti vlastností jeho součástí. Například složení látek z atomů, složení atomu z elektronů a jádra, složení galaxie z hvězd. Chování fyzikálního systému je podmíněno chováním jeho složek, nelze jej však na ně redukovat. Studium struktury fyzikálního systému umožňuje pronikat k podstatě hmoty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-