strukturaBiologie
Biologie stavba, řád, soubor stabilních vztahů prvků biologického objektu, které zajišťují jeho celistvost a totožnost, zachování základních vlastností při různých vnějších i vnitřních změnách; například struktura buňky, organismu, stáda, populace, druhu a ekosystému. Pro biologickou strukturu, zvláště na úrovni organismu, je charakteristická vysoká uspořádanost a hierarchický, vícestupňový charakter vztahů, které tvoří autoregulující se systém na základě principu zpětné vazby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Reklama: