stropHornictví
Hornictví, vrstva horniny uložená bezprostředně nad důlním dílem (nebo nad jakýmkoliv ložiskem). Proti propadu horniny se chrání stropní výztuží. Při dobýdání velkých mocností uhlí shora se klade umělý strop, například z drátěné sítě, který nahrazuje při lávkování strop přirozený.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2006
Autor: -red-