Strömgrenův poloměrPoloměr Strömgrenovy sféry. Závisí na svítivosti hvězdy a hustotě vodíkových atomů v jejím okolí. Například pro hustotu 106 atomů H v m3 je Strömgrenův poloměr pro hvězdu spektrální třídy B 0 26 parseků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: