strojový zápisVýpis textu řízený počítačem a udávající výsledky a vysvětlivky vztahující se k řešení zadané úlohy. Převod výsledků činnosti počítače do textové formy provádí výstupní program.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2000
Autor: -red-

Reklama: