strojově orientovaný jazykCílový jazyk informatika, soubor kódovaných instrukcí vzniklých překladem zdrojového jazyka. Obvykle se ztotožňuje se strojovým jazykem přímo srozumitelným pro počítač. Některé jazyky vysoké úrovně jsou však nejprve překládány do cílového jazyka nižší úrovně a pak teprve do vlastního strojového jazyka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2000
Autor: -red-

Reklama: