strojová lingvistikaLingvisticko-technický meziobor, který se v posledním období osamostatnil. Zabývá se zejména problematikou: komunikace člověk stroj, otázka a odpověď, automatická analýza textu, modely porozumění textu, informační systémy, automatické indexování ap., strojový překlad, lingvistické aspekty umělé inteligence a reprezentace znalostí, komplexní využití výpočetní techniky při mnohostranném kvantitativním zpracování dat o jazykových jevech pro účely vědecké i praktické.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2000
Autor: -red-

Reklama: