strojopisRukopisy a textové předlohy psané psacím strojem. Rukopisy pro sazbu a fotosazbu mají být psány černou páskou po jedné straně bílého papíru A4, a to ob řádku a s mezerami za čárkami a tečkami. Všechny znaky strojopisu musí být plně čitelné, písmo psacího stroje čisté a neopotřebované.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2000
Autor: -red-