strojní omítačkaStavební stroj k nanášení malty na zdivo. Skládá se ze zásobníku na maltu, hnacího zařízení (membránového čerpadla), tlačné hadice a omítací pistole. Malta se na stěnu stříká tlakovým vzduchem, přiváděným do omítací pistole. Často se používá též strojní omátačka s odstředivým metačem malty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2000
Autor: -red-

Reklama: