StrojimportPodnik zahraničního obchodu se sídlem v Praze, založen roku 1953. Zabývá se vývozem a dovozem zejména kovoobráběcích a tvářecích strojů, nástrojů, nářadí a měřidel k nim, dřevoobráběcích strojů a výrobních celků na zpracování dřeva, sklářských strojů, zařízení pro povrchovou úpravu, strojně technololických souborů textilních, obuvnických, koželužních, průmysl šicích a pletacích strojů a zařízení a technologických souborů pro textilní, obuvnický, kožedělný a kožešnický průmysl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2000
Autor: -red-

Reklama: