stroboskopický jevOptika
Optický jev vyvolaný například přerušovaným osvětlením pravidelně se pohybujícího (kmitajícího nebo rotujícího) předmětu. Pozorovatel pak vidí zdánlivý pohyb, odlišný od skutečného. Dojde-li k vyrovnání počtu otáček nebo kmitů předmětu s kmity osvětlení, předmět se zdánlivě zastaví. Stroboskopického jevu se využívá v měřicí technice, například ke kontrole počtu otáček rotujících součástí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amslerův dynamometr, stroboskop.