strništní plodinyRostlinná výroba
Letní meziplodiny seté po sklizni hlavních plodin. Vyžadují vegetační období dlouhé 8 týdnů. Poskytují píci nebo se využívají k zelenému hnojení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2000
Autor: -red-