střídníkPlacený náhradník, který vykonával správu farnosti a jiné církevní povinnosti místo duchovního, vlastnícího větší počet obročí. Se střídnictvím se obvykle spokojovali chudí klerici. V českých zemích se tento zvyk rozšířil ve 2. polovině 14. století, avšak jeho nemorálnost byla záhy kritizována rodícím se reformním hnutím.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: