střídavé hospodařeníZpůsob obhospodařování půdy, který vytlačil tradiční úhorové systémy (trojpolní i vícepolní). Půda se již nenechávala ležet ladem, aby regenerovala, ale účelně se střídalo pěstování zemědělských plodin, z nichž některé (pícniny, hlavně jeteloviny) obohacovaly půdu o dusíkaté látky. V klasickém norfolckém osevním postupu se střídá jetel, ozim, okopanina a jař s podsevem jetele, později jsou zapojovány i průmyslové plodiny. Ačkoli se obilnin vysévá obvykle méně než 50 %, je tak dosahováno vyšších naturálních výnosů a chov hospodářských zvířat se zbavuje závislosti na píci získávané pouze z luk a pastvin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: