stresBotanika
Botanika, soubor extrémních vlivů vnějších činitelů, které u rostlin omezují fotosyntetickou produkci biomasy, například nedostatek světla, vody, živin, tepla. Na rozdíl od disturbance (perturbance), která ničí část nebo celý organismus a biomasu z prostoru ekosystému vyčleňuje, stres pouze omezuje její tvorbu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: