střelciRusky strelcy – první ruská stálá pěchota vyzbrojená střelnými zbraněmi, zřízena kolem poloviny 16. století Ivanem IV. Vasiljevičem Hrozným, původně jako carova osobní stráž. Požívali četných privilegií, byli vybíráni pouze ze svobodných vrstev obyvatelstva, služba byla doživotní a dědičná. Střelci tvořili jednak moskevskou posádku, jednak posádky pohraničních měst Ruska. Roku 1698 se vzbouřili proti Petru I. Velikému, povstání bylo potlačeno a střelci byli jako zvláštní vojenské těleso postupně likvidováni a během 18. století začleněni do pravidelné armády. Viz vzpoura střelců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 3. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: vzpoura střelců.

Reklama: