StřelaToky
Tok na západě České republiky; levostranný přítok Berounky u Radnice, dlouhý 97 km, povodí 922 km2, průměrný průtok v ústí 3,2 m3/s. – Od roku 1976 státní přírodní rezervace, 314,21 hektarů; chrání se několik km dlouhý úsek řeky od Rabštejna, okres Plzeň-sever; ochranné pásmo asi 135 hektarů. Je to kaňonovité údolí s přirozenými teplomilnými porosty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Plaská pahorkatina, Vladař, Žlutice.

Reklama: