středoněmecký obchodní spolekSpolek několika německých států vytvořený v Kasselu v září roku 1828 proti pruské a jihoněmecké anekční politice. Členy spolku Sasko, Hannoversko, Hesensko-Kaselsko, Brunšvicko, malé státy v Durynsku a Brémy. Pokus o jednotnou hospodářskou politiku a celní válku proti Prusku ztížen uzavřením celní smlouvy mezi Pruskem a jihoněmeckými obchodními společnostmi v roce 1829. Pruské diplomacii se podařilo narušit jednotu spolku, v roce 1831 byl spolek rozpuštěn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-