středohoříHory
Pohoří v nadmořských výškách 200 až I 500 m n.m. Vrstevnice 200 (300) m je odděluje od nížin, vrstevnice I 500 m od velehor. V současnosti se častěji používá název hornatina a vysočina.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: