středodunajská mohylová kulturaSkupina mohylových kultur střední doby bronzové (15.–13. století př. n. l.), v dolním Rakousku a na jižní Moravě zasahuje až do středních a severních Čech a na Slovensko k Váhu. Oproti jiným skupinám převažovalo zemědělství, rozvinutá bronzová industrie, kostrové a žárové pohřby pod mohylami, keramické depoty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2020
Autor: -red-