Středočeská pahorkatinaGeomorfologická oblast v České republice, na západě Českomoravské subprovincie, nejvyšší Drkolná, 729 m n.m. Převážně pahorkatinný, méně vrchovinný reliéf. Člení se na pahorkatiny Benešovskou, Vlašimskou, Táborskou a Blatenskou. Složena z granitoidů středočeského plutonu, hornin proterozoika a paleozoika a moldanubického krystalinika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Blatenská pahorkatina, Česko-moravská subprovincie, Drkolná, Táborská pahorkatina, Vlašimská pahorkatina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: