střední odborná učilištěDříve školy učňovské – školy připravující absolventy základních škol na výkon povolání. Historicky (vývojově) nejvyšší typ zařízení pro výchovu kvalifikovaného pracovního dorostu. Střední odborná učiliště umožňují jednotné výchovné působení na učně v odborném výcviku, ve vyučování odborným a všeobecně vzdělávacím předmětům i v mimoškolní a mimopracovní činnosti. Čtyřleté obory poskytují úplné středoškolské vzdělání s maturitou umožňující výkon náročných – specializovaných povolání a další vysokoškolské studium. Dvou- a tříleté obory připravují kvalifikované pracovníky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: