střední mozekMezencefalon, mesencephalon – část centrálního nervového systému ukrytá mezi ostatními oddíly mozku. Skládá se ze čtverohrbolí, střední části zvané tegmentum a ze dvou stvolů mozkových. Tegmentem probíhají svazky senzitivních nervových drah k vyšším etážím centrálního nervového systému a kanálek, který spojuje třetí a čtvrtou komoru mozkovou. Stvoly mozkové obsahují pyramidové a další sestupné nervové dráhy. Čtverohrbolí představuje podkorová centra zraková a sluchová. Střední mozek je svými jádry zapojen do systému motorických nervových drah.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 2. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: mozeček, mozkový kmen, prodloužená mícha, Varolův most.