střední kvadratická odchylkaStřední hodnota čtverce rozdílu náhodné veličiny X a konstanty c, tj. E(X-c)2.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2007
Autor: -red-