střední anomálieÚhel měřený u středu elipsy mezi pericentrem a průvodičem rovnoměrně se pohybujícího zdánlivého tělesa, které má shodnou oběžnou dobu s uvažovaným tělesem. Vztah mezi excentrickou anomálií a střední anomálií udává Keplerova rovnice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: anomálie, Keplerova rovnice.