středně vyvinutá nivní půdaPaternia, mladá forma křemičité nivní půdy s výrazně vyvinutým humózním horizontem, který přechází do slabě zvětralých až nezvětralých říčních sedimentů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: