střed souměrnostiGeometrie
Geometrie, bod S, podle něhož je daný systém souměrný, to znamená, že ke každému bodu A existuje bod systému B ležící na přímce AS ve stejné vzdálenosti od S jako A od S. V krystalografii bod přiřazující každé krystalové ploše identickou plochu na opačné staně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: