středGeometrie
Geometrie, zpravidla střed souměrnosti geometrického útvaru (střed kružnice) nebo střed geometrické transformace (střed rotace).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2006
Autor: -red-