střechaStavebnictví
Stavební konstrukce kryjící shora budovu a chránící ji před vlivy povětrnosti. Svádí srážkovou vodu k okapu nebo odpadu. Střecha se skládá z konstrukce krovu a střešního pláště. Střešní plochy jsou rovinné, rotační nebo zborcené. Hlavní nosná konstrukce střechy bývá dřevěná, železobetonová nebo ocelová. Podle tvaru se rozeznává střecha plochá, sedlová, sedlová s valbau, pultová, stanová, pilová, skořepinová, zavěšená, věžová. Konstrukci střechy tvoří krov, krokve, vazníky, krytina. Protínají-li se střešní roviny nahoře, tvoří střešní hřeben, protínají-li se dole, tvoří úžlabí, na bočních stranách nároží, popřípadě úbočí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: došek, zeď.Reklama: